Uprawnienia & Certyfikaty

We’re changing the way money is processed on-the-go.

Czytaj dalej
 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

 • ISO 18001:2004

 • ISO 3834-2:2007

 • VCA* versie 2008/5.1

 • VEI Certyfikat Energetyczny Ministerstwa Energetyki Litwy

 • UDT Uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych

 • UDT Uprawnienie do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych, rurociągów przesyłowych

 • UDT Uprawnienie do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych, rurociągów przesyłowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych

 • UDT Uprawnienie do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych, rurociągów przesyłowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych

 • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

 • Procedury spawania WPQR – GL STEEL

 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania