Realizacje

Poznaj nasze najnowsze realizacje w ostatnich 7 lat

Czytaj dalej

Na przestrzeni lat 2008 – 2019 firma GL STEEL zrealizowała prace inwestycyjne, remontowe oraz modernizacyjne na terenie największych zakładów produkcyjnych zarówno w Polsce i w Europie: PKN ORLEN S.A. w Płocku, Anwil Włocławek, Orlen Lietuva, Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A., Elektrownia Kozienice, Elektrownia Bełchatów, Terminal LNG w Świnoujściu, Södra Cell Värö, Borealis Berningen, Borealis Antwerpen. Poniżej wybrane realizacje firmy GL STEEL o znacznej wartości:

“Montaż rurociągów odprowadzających i doprowadzających do chłodnicy AT-605 sekcji S-001/1 of KT-1/1 na terenie spółki akcyjnej ORLEN Lietuva” Zakres prac:

 • przygotowanie i opracowanie planu bezpieczeństwa pracy, planu gospodarki odpadami, planu prac spawalniczych, zatwierdzenie z zespołem projektowym Orlen Lietuva, działem ochrony środowiska, działem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspekcji technicznej.
 • Ślepienie i odślepianie rurociągów zgodnie ze schematami technologicznymi.
 • Montaż pomp S-614/1,2
 • Prefabrykacja i montaż kompletnie nowych rurociągów –DN300, DN 250, DN200, DN150, DN100, DN50, DN25 zgodnie z projektem OLP00052
 • Prefabrykacja i montaż podparć rurociągów.
 • Instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej (zawory bezpieczeństwa, przepływomierze, zawory odcinające etc.)
 • Modernizacja filtra F-607 zgodnie z projektem OLP00052.
 • Wykonanie malowania rurociągów zgodnie z wymaganiami Orlen Lietuva.
 • Wykonanie badań NDT zgodnie z normą LST EN 13480-5
 • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji (paszporty zbiorników oraz rurociągów, etc.) nowych rurociągów zgodnie z normami i wymaganiami Orlen Lietuva

“Rekonstrukcja mechaniczna – prace budowlane “Flares D-4 i D-5 w OS-2 Residue Deep Conversion Complex Flare Farm” na terenie zakładu produkcyjnego  ORLEN LIETUVA w zakresie:

 • Zaślepianie oraz odślepianie rurociągów,
 • Demontaż rurociągów – DN 600, DN50, DN25, wszystkie cięcia rurociągu zostały przeprowadzone w metodzie beziskrowej.
 • Wykonanie i montaż nowych rurociągów – DN600, DN50, DN25,
 • Wykonanie i montaż nowych podpór rurociągu,
 • Przeprowadzenie wymaganych badań nieniszczących rurociągów zgodnie z LST EN 13480-5 (100% radiografii gamma),
 • Opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej zmodernizowanych rurociągów zgodnie z wymaganiami ORLEN LIETUVA.

Modernizacja pieca technologicznego KR-301 / 1,2  –  OS-1; LK-2; S-300. Zakres prac:

 • przygotowanie i opracowanie planu bezpieczeństwa pracy, planu gospodarki odpadami, planu prac spawalniczych, zatwierdzenie z zespołem projektowym Orlen Lietuva, działem ochrony środowiska, działem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspekcji technicznej.
 • Ślepienie i odślepianie rurociągów zgodnie ze schematami technologicznymi.
 • Demontaż starych palników pieca (12 szt.)/montaż kompletnie nowych palników pieca (16 szt.)
 • Demontaż dna pieców/montaż kompletnie nowego dna pieców zmodernizowanych do montażu nowych palników pieców
 • Montaż wpałek w korpus pieców (32 szt)
 • Montaż przepustnicy wraz z konstrukcja wsporczą
 • Demontaż starych rurociągów – gazu zasilającego (fuel gas), powietrza technologicznego (utility air and instrumentation air), kolektorów pary
 • Prefabrykacja i montaż kompletnie nowych rurociągów – gazu zasilającego (fuel gas), powietrza technologicznego (utility air and instrumentation air), kolektorów pary – DN 250, DN200, DN150, DN100, DN50, DN25.
 • Prefabrykacja i montaż podparć rurociągów.
 • Instalacja aparatury kontrolno-pomiarowej (zawory bezpieczeństwa, przepływomierze, zawory odcinające etc.)
 • Montaż termopar we wnętrzu korpusu pieców KR-301/1,2 (16 szt.)
 • Wykonanie malowania rurociągów zgodnie z wymaganiami Orlen Lietuva.
 • Wykonanie badań NDT zgodnie z normą LST EN 13480-5
 • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji (paszporty pieców oraz rurociągów, etc.) nowych rurociągów zgodnie z normami i wymaganiami Orlen Lietuva.

OLP00731 – Zasilanie rafinerii w gaz ziemny” na terytorium spółki akcyjnej Orlen Lietuva w Możejkach na Litwie w zakresie:

 • Prefabrykacja i montaż nowych rurociągów – DN 250-DN25 (rurociągi technologiczne gazu naturalnego: długość około 1000 metrów oraz podziemny rurociąg około 560 metrów DN250 i inne rurociągi technologiczne)
 • Prefabrykacja i montaż podparć rurociągów oraz konstrukcji stalowych.
 • Wykonanie badań NDT zgodnie z normą LST EN 13480-5
 • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji nowych rurociągów zgodnie z normami i wymaganiami Orlen Lietuva oraz prawa litewskiego.

Projekt w formule EPC dotyczący optymalizacji konsumpcji energii na instalacji LK-2 destylacji ropy naftowej. „CDU HEAT EXCHANGE OPTIMIZATION”

Firma GL STEEL zapewniła  nadzór inżynieryjny, projekt, zakup materiałów i wytworzenie wszystkich elementów projektu w branży mechanicznej, budowlanej, automatyki oraz elektryki. Prace obejmowały:

 • Przygotowanie P&ID, projekt w branży mechanicznej, budowlanej, automatyki oraz elektryki oraz udział w HAZOP.
 • Montaż nowych płytowych wymienników ciepła TK-159,160,163 oraz skraplaczy TK-151,152.
 • Wymiana istniejących wymienników ciepła i włączenie do pracy
  – LK-2 TK-106/1 na TK-162
  – LK-2 TK-106/V na TK-157
  – LK-2 TK-106/A na TK-156
 • Połączenie rurociągami technologicznymi istniejących wymienników ciepła z nowymi oraz połączenie kolumny destylacyjnej K-101 z nowymi skraplaczami.
 • Instalacja nowych HAGO pomp S-183/184
 • Zakup i montaż nowych zaworów bezpieczeństwa (5 szt.)
 • Zakup i montaż nowych zasuw i zaworów (138 szt. średnica od ½ ” do 24″)
 • Zakup i montaż zaworów automatycznych (elektrozaworów) FV-1000 A,B,C,D,E,F,G,H o większych średnicach
 • Modyfikacja istniejącego wymiennika ciepła TK-108 z włączeniem czyszczenia, inspekcji i włączenia do ruchu.
 • Zakup materiałów, prefabrykacja oraz montaż rurociągów w ilości około 350 ton stali węglowej (zakres średnic od DN15 do DN600)
 • Wytworzenie konstrukcji stalowej (w ilości 75 ton)
 • Zakup i montaż oprzyrządowania elektrycznego i automatycznego.
 • Implementacja systemu DCS.
 • Wykonanie prac budowlanych.
 • Zakup i montaż izolacji.
 • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji dla branży mechanicznej, budowlanej, automatyki oraz elektryki zgodnie z wymaganiami Orlen Lietuva.

Prefabrykacja rurociągów przesyłowych  i technologicznych – Projekt „Södra Cell Värö expansion”, klient – Nordic Power Service OY.

 • Prefabrykacja rurociągów DN50 – DN1200. Zakres materiałów – stainless steel; duplex; super duplex; SMO; titanium; carbon steel. Łączna ilość wykonanych “calostyków” – około 65 000.

Wykonanie remontu generalnego kolumny K-201 „GP-2 FCC Main fractionator K-201 internals replacement” Orlen Lietuva. Zakres prac:

 • Przygotowanie kolumny K-201 do inspekcji technicznej
 • Demontaż wewnętrznych elementów kolumny – półek, konstrukcji wsporczych półek, dystrybutora oraz wkładu FLEXPACK.
 • Spawanie nowych konstrukcji wsporczych półek, dystrybutora.
 • Montaż nowych półek kolumny oraz wkładu FLEXPACK
 • Naprawa powierzchni okładziny wnętrza kolumny po dokonaniu inspekcji technicznej kolumny
 • Demontaż i montaż oraz test zraszaczy p.poż.

Wykonanie remontu kolumn „GP-1 LK-2 CDU -Kolumny K-102, K-103/1,2 oraz kolumna K-105 – wymiana wewnętrznych elementów  kolumny” Orlen Lietuva.Zakres prac:

 • Przygotowanie kolumn K-102, K-103/1,2 i K-105  do inspekcji technicznej
 • Demontaż wewnętrznych elementów kolumny – półek, konstrukcji wsporczych półek, dystrybutora oraz wkładu FLEXPACK w kolumnach K-102, K-103/1,2
 • Montaż nowych półek kolumny, nowych konstrukcji wsporczych półek, dystrybutora oraz wkładu FLEXPACK w kolumnach K-102, K-103/1,2
 • Naprawa powierzchni okładziny wnętrza kolumny po dokonaniu inspekcji technicznej kolumny
 • Demontaż  półek kolumny K-105 oraz czyszczenie chemiczne
 • Montaż półek kolumny K-105
 • Wykonanie dokumentacji finalnej as-built.

Udział w postoju remontowym „Borealis PP1 Postój Remontowy Październik 2018” oraz „Postój Remontowy Borealis TA 11-2018” na terenie zakładów chemicznych Borealis Berningen & Borealis Antwerpen, Belgia. Klient Engie-Fabricom, zakres prac obejmował:

 • Ślepienie/odślepianie rurociągów i urządzeń technologicznych
 • Przygotowanie rurociągów, wymienników ciepła, kolumn i zbiorników do inspekcji technicznej.
 • Demontaż/montaż połączeń kołnierzowych
 • Wykonanie wplałek w istniejące rurociągi technologiczne
 • Demontaż rurociągów
 • Montaż nowych rurociągów wysokiego ciśnienia – zakres średnic od DN25 do DN350 ze stali węglowej oraz ze stali austenitycznej
 • Montaż nowych podparć rurociągów

Montaż rurociągów na terenie inwestycji „SEA TANK 700”, Antwerpen, Belgia. Klient Engie-Fabricom.

 • Montaż rurociągów DN50 – DN400 . Zakres materiałów – stainless steel; duplex; super duplex; carbon steel.